Hoppa till innehåll

Så fungerar Antiloop

Med Antiloop får du ett system för
felanmälan och underhåll som underlättar
för samtliga inblandade.

Kontakta mig

Anmälan

Du anmäler på vilken anläggning och i vilka inventarier felet finns, beskriv felet, bifoga bilder och skicka in.

Rättigheter

Du och dina kollegor styr vem som kan göra vad i systemet. Om din organisation behöver kunna godkänna felanmälningar innan de skickas vidare till en leverantör kan det styras av systemet.

Styrning

Du kan i realtid filtrera ut information och kostnader fördelat på tillgång, anläggning, område eller totalt. Du bestämmer själv hur noggrann statistik du vill få ut. Du kan kategorisera felanmälningar, typer av inventarier och exempelvis ställa in automatiska inställelsetider. Du får ut mer statistik för detaljerad driftstyrning och kan även anpassa informationen så att den enkelt kan registreras i ditt ekonomiprogram.

Hantering av ärenden

Leverantören som är tilldelad inventarien eller uppdragskategorin hanterar felanmälan och återkopplar varje steg tills felet är åtgärdat. Information om alla leverantörer finns sparad. Hela dialogen sparas så att alla behöriga kan se varje meddelande som skickats. Varje meddelande i Antiloop skickas även med e-post till alla berörda. Varje felanmälan kan graderas efter hur akut den är i form av felanmälans planerade åtgärdstid så kallad SLA (beskriv?). Utfallet mäts och kan jämföras i efterhand. Allt material, såsom dokument, bilder och videor, samlas i en mappstruktur kopplat till inventarie eller anläggning.

Köldmedia och miljö

Finns det inventarier med köldmedia summeras den data som behövs för underhållsplanering och förutom att se händelser följer du också smidigt upp deras miljöpåverkan.

Det här får du med Antiloop:

 • Leverantörsportal
 • Kundportal
 • Användarstyrning
 • Anläggningsregister
 • Inventarieregister
 • Leverantörsregister
 • Digital felanmälan
 • Digital beställning
 • Kommunikationshantering
 • SLA-tider
 • Uppdragskonto och kontoplan
 • Dokument och bildhanterare
 • Köldmediedatabas
 • Köldmediehändelser
 • Statistik
 • Uppdragsgranskning
 • Ärendegranskning
 • Faktureringunderlag

Kontakta mig!

Är Antiloop något för min verksamhet? Hur snabbt kan jag komma igång? Vilka använder Antiloop i dag? Ställ din fråga och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.