Skip to content

Molnbaserat system
för optimerad
fastighetsservice

Antiloop ger dig full kontroll över den dagliga fastighetsdriften med ett helt modulärt system skräddarsytt efter dina behov.

Kontakta oss

Lägg resurserna i fastighetsdriften på rätt ställen

Felanmäl, följ upp ärenden och agera på statistiken kring varje del av driften med några klick – allt finns samlat i systemet. Oavsett om du äger, förvaltar, eller driver en verksamhet gör Antiloop drift och underhåll effektivare för alla.

Spara tid och energi i alla steg med en snabb och smidig ärendehantering.

Förebygg och åtgärda fel innan de hinner växa till större problem.

Ta fram underlag för att kunna lägga rätt mängd resurser på det du ansvarar för eller äger.

Optimera underhållsplanen efter faktisk livslängd på utrustning och tillgångar.

För dig som förvaltar fastigheter

Med Antiloop får du överblick och kontroll över hela förvaltningsprocessen och kan enkelt kommunicera med alla inblandade parter, allt från hyresgäster och bostadsrättsföreningar till fastighetsägare och underleverantörer. Hela vägen från felanmälan till utförande och uppföljning.

För dig som äger fastigheter

Antiloop kostnadsoptimerar driften och underhållet av fastigheternas inre och yttre miljö, oavsett om du äger bostäder, kontor, butiker, lager- eller industrilokaler. Systemet hjälper dig att koordinera driften och underhållet centralt, så att de som bor eller verkar i fastigheterna upplever att allt bara funkar.

För dig med annan verksamhet i fastigheter

Antiloop ger resursbesparingar i både tid och pengar när drift och underhåll av lokalerna är centralt för verksamheten. Oavsett om du driver butik, restaurang, hotell, gym, frisersalong eller något annat. Din personal kan fokusera på att ge bästa möjliga service till kunderna i stället för att lägga tid på drift och underhåll.

Förenkla för alla

Antiloop gör det smidigt att göra en fullständig felanmälan. Du anmäler fel på samma sätt varje gång, så att tiden kan läggas på rätt saker. Ärendet kan sedan följas av alla berörda parter fram tills serviceuppdraget är slutfört.

Ta kontrollen över kostnaderna

Med Antiloop får du alla underlag du behöver för att kunna överblicka varje lokals driftkostnad och inventariernas skick. Dessutom kan du koppla Antiloop till ditt befintliga ekonomisystem.

Kvalitetssäkra driften

Få ut en underhållsplan och ta full kontroll över alla tillgångar och inventarier ute i fastigheterna. Filtrera ut vad som inte är lönsamt att fortsätta underhålla, ta reda på vad som behöver bytas ut omgående och arbeta förebyggande innan problemet uppstår.

Antiloop ger dig:

  • Minskad tid för felhantering

  • Kortad tid till åtgärd

  • Detaljerat planeringsunderlag

  • Dokumenterat minskade kostnader

  • Fokus på verksamheten

  • Förbättrad kundupplevelse


Se vad du kan spara med Antiloop:

Number of employees managing operations:

0

Number of facilities:

0

0 kr*

Book demo
*The calculation is based on existing customers' documented data but is not guaranteed.

Dra nytta av 30 års expertis

Antiloop föddes ur de 30 års erfarenhet som finns samlade innanför väggarna hos det svenska teknik- och servicebolaget bemt AB. Kunskapen fanns på bemt både om hur fastighetsdrift inte skulle fungera och – ännu viktigare – hur det i stället borde fungera.

Kontakta mig!

Är Antiloop något för min verksamhet? Hur snabbt kan jag komma igång? Vilka använder Antiloop i dag? Ställ din fråga och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss.